Γραμματεία Συνεδρίου

TBC MON IKE
Λεωφ. Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα-Ελλάδα
Τηλ.: +30 2107499309
e-mail: albinag@triaenatours.gr
C/O : Κα Γκεγκάι Αλμπίνα

Φόρμα Εγγραφής
Η φόρμα εγγραφής στο συνέδριο έχει κλείσει! Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!
Σύμφωνα με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400 Τεύχος B’ 4577/03.10.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ η επιτόπου εγγραφή με φυσική παρουσία ΔΕΝ επιτρέπεται